Kino 15 / 02 / 2010

posted on 15 Feb 2010 16:42 by ruicosta in General

เข้าไปเอาหนังสือที่คิโนมา 

  

น้องสาวตู ไม่มีทางที่จะน่ารักขนาดนี้ เล่ม 5

 

 Utsuro no Hako to Zero no Maria   

กล่องอันว่างเปล่า กับ พระแม่ผู้ไร้จิตใจ ( ตั้งเองเอาฮา XD )  เล่ม 1 นิยายแนวปริศนาฆาตรกรรม

 

กล่องอันว่างเปล่า กับ พระแม่ผู้ไร้จิตใจ เล่ม 2

 

Kaguya Mao Shiki

สมการของคางุยะ มาโอะ เล่ม 1

 

สมการของคางุยะ มาโอะ เล่ม 2

 

สมการของคางุยะ มาโอะ เล่ม 3

 

สมการของคางุยะ มาโอะ เล่ม 4

 

สมการของคางุยะ มาโอะ เล่ม 5

และเล่มสุดท้ายของวันนี้

นิยายเรื่องหนุ่มสาวขี้โรคหนีตามกันนั่นเอง XD 

 

Comment

Comment:

Tweet